เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์
Pellet Mill & Conditioner Feed

Category:
Pellet Mill & Conditioner Feed เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์
Housing Cast Iron & Main Shaft ตัวเครื่องทำด้วยวัสดุ เหล็กหล่อ และ ชุดเพลาหลัก
Size: W= 3.5 M. x L=5 M. H=6.5 M. ขนาด กว้าง 3.5M ยาว 5 M. x สูง=6.5 M.
Conditioner Set Stainless Steel SUS 316 ชุดปรับปรุงคุณภาพอาหารก่อนอัดเม็ด วัสดุ สแตนเลส 316
Use For Press Feed To Pellet feed ใช้สำหรับ แปรรูปอัดเม็ดอาหารสัตว์
Capacity 245 Tons./Hr. ความสามารถในอัดเม็ด 245 ตัน/ชั่วโมง
Motor Drive 250 Kw. มอเตอร์ ที่ใช้ 250 Kw.
Unit Price 35,500,000 THB./Set ราคาขาย 35,500,000 บาท/ชุด