เครื่องอบแห้งอาหารสัตว์
Dryer For Pet Food

Category:
Horizontal Dryer For Pet Food เครื่องอบแห้งอาหารสัตว์ สำหรับ อาหารสัตว์เลี้ยง แบบแนวนอน
Dryer Size W=4,000mm x L=7,500mm x H=5,000mm. ขนาดเครื่องอบแห้ง ก้วาง 4,000 มิลลิเมตร ยาว 7,500 มิลลิเมตร สูง 5,000มิลลิเมตร
Body Material Stainless Steel SUS316 Food Grade
THK= 6.0mm.
ตัวเครื่องทำด้วย วัสดุสแตนเลสสติล 316 Food Grade หนา 6.0มิลลิเมตร
Stainless Belt Grade Dryer SUS316 Food Grade
3,800x 25,500mm. All
สายพานสแตนเลส เครื่องอบแห้ง SUS316 Food Grade
กว้าง 3,800 x 25,500 มิลลิเมตร.
Capacity Volume 100Tons/Hr. ประสิทธิภาพการทำงาน 100 ตันต่อชั่วโมง
2 Motor Gear Hollow Shaft SEW 75 Kw.
4 Electric Fan Blower. 7.5 Kw.
ขุดขับ 2 ชุด  มอเตอร์ 75 Kw.
ชุดเป่าลมร้อน 4 ชุด ขนาด 7.5 Kw.
Unit Price 30,000,000 THB ราคาขาย 30,000,000 บาท