เครื่องอบแห้งอาหารสัตว์แนวตั้ง
Vertical Dryer For Pet Food

Category:
Vertical Dryer For Pet Food เครื่องอบแห้งอาหารสัตว์ สำหรับอาหารสัตว์เลี้ยง แบบแนวตั้ง
Dryer Size W=5,000mm x L=5,000mm x H=25,000mm. ขนาดเครื่องอบแห้ง ก้วาง 5,000 มิลลิเมตร ยาว 5,000 มิลลิเมตร สูง 25,000มิลลิเมตร
Body Material Stainless Steel SUS316 Food Grade
THK= 6.0mm. & 4.5mm.
Steel Structure H-Beam Colum 400×400
ตัวเครื่องทำด้วย วัสดุสแตนเลสสติล 316 Food Grade หนา 6.0มิลลิเมตร และ 4.5 มิลลิเมตร
Capacity Volume 250Tons/Hr. ประสิทธิภาพการทำงาน 250 ตันต่อชั่วโมง
Use Heater 200 °C ใช้ความร้อน 200°C
Unit Price 55,000,000 THB ราคาขาย 55,000,000 บาท