ระบบควบคุมฝุ่น ไลน์ผสมสารเสริม
Duct Control Premix System

Category:
Duct Control Premix System ระบบควบคุมฝุ่น ไลน์ผสมสารเสริม
Capacity 3600 FPM ประสิทธิภาพการดูด 3600 ฟุตต่อนาที
Tank 500 Lts. 2Set Include Slide gate  Material Stainless Steel Grade 316 Food  Grade THK=6.00mm. ถังสแตนเสสติล ขนาด 500ลิตร จำนวน 2ใบ รวมลิ้นปิด-เปิด วัสดุสแตนเลสสติล เกรด 316 Food Grade  ความหนา 6.00มิลลิเมตร
Tank 800 Lts. 2Set  Include Slide gate  Material Stainless Steel Grade 316 Food  Grade THK=6.00mm. ถังสแตนเสสติล ขนาด 800ลิตร จำนวน 2ใบ รวมลิ้นปิด-เปิด วัสดุสแตนเลสสติล เกรด 316 Food Grade  ความหนา 6.00มิลลิเมตร
Tank 1,000 Lts. 4Set  Include Slide gate  Material Stainless Steel Grade 316 Food  Grade THK=9.00mm. ถังสแตนเสสติล ขนาด 1,000ลิตร จำนวน 4ใบ รวมลิ้นปิด-เปิด วัสดุสแตนเลสสติล เกรด 316 Food Grade  ความหนา 9.00มิลลิเมตร
Piping Full Set Include Elblow & Fitting  Material Stainless Steel Grade 316 Food  Grade THK=2.00mm. ระบบท่อ รวมถึง ข้องอ ข้อต่อ วัสดุสแตนเลสสติล เกรด 316 Food Grade  ความหนา 2.00มิลลิเมตร
Cyclone 2 Set Include Airlock Material Stainless Steel Grade 316 Food  Grade THK=2.00mm.& 12.00mm. ไซโคลน 2ชุด วัสดุสแตนเลสสติล เกรด 316 Food Grade  ความหนา 6.00 และ 12.00 มิลลิเมตร
Baghouse Filter 2 Set Stainless Steel Grade 316 Food  Grade THK=2.00mm.& 6.00mm. ถังดูดฝุ่น 2ชุด วัสดุสแตนเลสสติล เกรด 316 Food Grade  ความหนา 6.00 และ 12.00 มิลลิเมตร
Plate From Service 1Set Material Stainless Steel Grade 304 THK=6.00mm.& 12.00mm. นั่งร้านสำหรับ บำรุงรักษา วัสดุสแตนเลสสติล เกรด 304  ความหนา 6.00 และ 12.00 มิลลิเมตร
Fan Blower Include Cilencer 2Set Material Stainless Steel Grade 304 THK=6.00mm.& 12.00mm. พัดลมสำหรับดูด รวมถึงอุปกรณ์เก็บเสียง วัสดุสแตนเลสสติล เกรด 304  ความหนา 6.00 และ 12.00 มิลลิเมตร
Unit Price 18,890,000 THB ราคาขาย 18,890,000 บาท ต่อชุด