ถังสำรองน้ำ
Water Storage tank

Category:
Water Storage tank ถังสำรองน้ำ
Shell Tank Material Steel THK= 12mm. ผนังทำด้วย วัสดุ เหล็กแผ่น รีดลอน หนา 15มิลลิเมตร
Size Diameter 40 M. x H =10 M. ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เมตร สูง 10 เมตร
Bolt Joint & Coating Food Grade Type การยึดแผ่นผนัง ด้วย สกรู และเคลือบสี อุตสาหกรรมอาหาร
Use For Storage Water in Process ใช้สำหรับ สำรองน้ำในกระบวนการผลิต
Capacity 12,500 M3 ความจุ 12,500 ลูกบาค์เมตร
Unit Price 15,500,000 THB./ Tank ราคาขาย 15,500,000 บาท/ถัง