ถังลมสุญญากาศ
Vacuum tank

Category:
Vacuum tank ถังลมสุญญากาศ
Shell Tank Material SUS 316 THK= 15mm. ผนังทำด้วย วัสดุ สแตนเลส 316 หนา 15มิลลิเมตร
Size Diameter 2.5 M. x L=10 M. ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 เมตร ยาว 10 เมตร
Structure Support H-Beam 400×400 ฐานรองรับ H-Beam 400×400
Use For Make Vacuum -25 Bar & Control System ใช้สำหรับ ผลิตลมดูดในระบบ-25Bar ควบคุมกระบวนการผลิต
Capacity 200 M3 ความจุ 200 ลูกบาค์เมตร
Unit Price 14,900,000 THB./Set ราคาขาย 14,900,000 บาท/ชุด