ถังน้ำมันดิบคู่
Twin Crude Tank

Category:
Name Product Twin Crude Tank ชื่อสินค้า ถังน้ำมันดิบ คู่
Capacity 2×80,000 M3 ความจุ 2×80,000 M3
Shell Material Stainless Steel Grade 316  Food Grade THK 12.00mm. ผนังถัง วัสดุ สแตนเลส สติล เกรด 316 Food Grade ความหนา 12.00 มิลลิเมตร
Bolt & Nut Material Stainless Steel  Grade 316 G12.9 โบล์ท และนัท วัสดุ สแตนเลสสติล เกรด 316 เกรดความแข็ง 12.9
Internal Heater 60-70 °C ระบบ อุ่นภายในถัง อูณหภูมิ 60-70°C
Side Glass  Glass THK.=20mm. ช่องมอง เป็นกระจกนิรภัย ความหนา 20 .00 มิลลิเมตร
Unit Price 19,500,000  THB ราคาขาย 19,500,000 บาท