เกี่ยวกับเรา

บริษัทศรีสองเมือง วิศวกรรมทำไรบ้าง

Srisongmuang Engineering Company Capable as follows

รับผลิตเครื่องจักร
ในกระบวนการ ผลิตอาหาร
และอาหารสัตว์

Can made A Machine in Process Food & Feed

รับออกแบบ โรงงานผลิตอาหารสัตว์

Can Design A Feed mill Industry

รับผลิตเครื่องจักรลำเลียง
ตามความต้องงการของลูกค้า

Can Made A Conveyor By Oder Custumer

บริษัทศรีสองเมือง วิศวกรรม จำกัด

          ก่อตั้งเมื่อ 18 ธันวาคม พศ 2557 เพื่อ ผลิตเครื่องจักร ด้านการเกษตร อาหารสัตว์เลี้ยง และ กระบวนการผลิตอาหารสัตว์ สร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์

          บริษัทศรีสองเมืองวิศวกรรม จำกัด มีทีมงาน วิศวกร ช่างเครื่องกล , วิศวกรโครงการ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

Srisongmuang
Engineering Company

Established in 18 December 2014 For Made a Machinery Of Agriculture in Petfood & Feed Mill Process  And Budling Feed Mill Industry

Srisongmuang Engineering Have A Engineer , Technical Of Mechanical & Project Engineer  Safety Site & Officer